Zdrowie - old.pracodawcyrp.pl

Zdrowie

Skupiamy wokół siebie największe organizację świadczeniodawców, podmioty lecznicze, firmy farmaceutyczne wyrobów medycznych. Pośrednio reprezentujemy blisko 400 szpitali, kilkaset podmiotów realizujących opiekę ambulatoryjną, rehabilitację. Głównym celem naszej działalności jest troska o dobro pacjentów oraz ochrona i reprezentacja praw pracodawców z obszaru ochrony zdrowia.

Jesteśmy miejscem dla wielu inicjatyw oraz współpracy z poszczególnymi członkami, partnerami społecznymi i decydentami, a także wymiany doświadczeń praktyków w obszarze zdrowia w ramach Rady Dialogu Społecznego, Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Tworzymy największy i najbardziej wszechstronny zespół ekspertów dla sektora ochrony zdrowia w Polsce. Zapewniamy współpracę z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami zrzeszającymi pacjentów, osoby wykonujące zawody medyczne oraz świadczeniodawców, a także innych firm medycznych. W skład zespołu wchodzą prawnicy, ekonomiści, lekarze, a także eksperci z zakresu ekonomiki ochrony zdrowia.