Główny Legislator

Bartosz Sowier Głównym Legislatorem Pracodawców RP. Do jego zadań będzie należało: monitoring procesu legislacji w Polsce, współpraca z członkami Pracodawców RP w zakresie realnego wpływu na proces legislacji oraz kształt przepisów prawa w Polsce.

Dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawców RP. Prawnik-legislator z ponad 15-letnim doświadczeniem. Pracował w konstytucyjnym organie kontroli – RPD oraz Sejmie RP, pełniąc funkcję wicedyrektora ds. legislacyjno-prawnych i dyrektora biura KP. Doświadczony pracownik administracji państwowej – Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Prowadził również własny biznes, doradzając i prowadząc działania w zakresie Public Relations, Public Affairs oraz organizacyjno-prawnym.