Projekty UE

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej realizacją projekt „Dialog społeczny w kształtowaniu strategii umiejętności fizjoterapeutów”, nr POWR.02.20.00-00-0024/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Okres realizacji: 01.04.2020 -31.03.2021

Biuro projektu: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa, tel.22 518 87 00, mail: sekretariat@pracodawcyrp.pl

Celem głównym projektu zwiększenie udziału Pracodawców RP w poprawie systemu edukacji i szkoleń fizjoterapeutów na etapie ich kariery zawodowej, w celu dostosowania ich kwalifikacji i kompetencji do zmieniających się potrzeb rynku pracy i wyzwań społecznych.

Wartość projektu: 750 000,00 PLN

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej realizacją projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna ”, nr POWR.02.12.00-00-0007/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.09.2016 – 30.06.2023

Biuro projektu: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa, tel.22 518 87 00, mail: sekretariat@pracodawcyrp.pl

Celem głównym Celem realizacji projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku.


Wartość projektu: 2 175 685,00 PLN