Główny Ekonomista

Kamil Sobolewski jako Główny Ekonomista Pracodawców RP od 21 lutego 2022 roku odpowiada m.in. za przygotowanie i komunikację tekstów i analiz ekonomicznych. Uczestniczy w Radzie Przedsiębiorczości, pracuje jako ekspert przy Radzie Dialogu Społecznego i bierze udział w posiedzeniach plenarnych Rady. Jego aktywność można obserwować na Twitterze: @KamSobolewski

Kamil Sobolewski ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość oraz trzyletnie polsko-niemieckie studia specjalne o profilu socjologiczno-ekonomicznym, współorganizowane przez uniwersytety w Moguncji i Duisburgu. Ma doświadczenie jako wykładowca akademicki.

Kamil Sobolewski posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe. Zdał egzaminy CFA oraz FRM, od Global Association of Risk Professionals otrzymał tytuł Financial Risk Manager. Pracował m.in. w bankach, w tym w niemieckim DG Banku, zrzeszającym lokalne banki działające pod markami Volksbank i Raiffeisenbank, oraz we francuskim Societe Generale, gdzie odpowiadał za inwestycje środków własnych banku, a przede wszystkim w funduszach emerytalnych i inwestycyjnych w Polsce i za granicą, gdzie dla marek takich jak Union Investment, PKO BP, Citibank czy Nationale-Nederlanden z sukcesami decydował o sposobie inwestowania środków o wartości sięgającej 40 miliardów złotych, zarządzał zespołami inwestycyjnymi, a także pełnił rolę stratega na potrzeby instytucji finansowej i jej klientów.

Poza sektorem finansowym Kamil Sobolewski zebrał doświadczenia w holenderskim koncernie Unilever, niemieckim Volkswagenie, Polskich Liniach Lotniczych LOT, miał okazję wprowadzić kilka niemieckich firm na rynek polski. Kamil Sobolewski ma doświadczenie w zakresie corporate governance, w tym organizacji w przejrzysty i efektywny sposób obsady organów spółek, pełnił role prokurenta i członka rady nadzorczej.