Projekty zrealizowane

„Nie palę bo…” – projekt zakłada realizację ogólnopolskiego (16 województw) programu, którego głównym celem jest ograniczenie używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w miejscach pracy, promowanie rzucenia palenia i wspieranie osób chcących zerwać z nałogiem nikotynizmu oraz niepalenia zarówno zwykłych papierosów, nowatorskich wyrobów tytoniowych, jak i wyrobów powiązanych z wyrobami tytoniowymi, jakimi są papierosy elektroniczne.

„Nie palę bo…” – II edycja – edukacja pracodawców i pracowników w zakresie możliwości rzucenia nałogu palenia wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych

 „Praca zdalna” - realizacja projektu, którego celem będzie zbadanie zagadnienia pracy zdalnej pod względem legislacyjnym, ekonomicznym i społecznym

 „Sieć monitoringu prawa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej” – w ramach projektu udzieliliśmy wsparcia pięciu organizacjom społecznym w prowadzeniu działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy. Udział w projekcie wzmocnił potencjał podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym.

 „Mobilni w Europie” z komponentem międzynarodowym – dzięki wizytom studyjnym w ośrodkach europejskich, dwieście dziesięć osób podniosło kompetencje z zakresu jakości i efektywności pracy pracowników organizacji odpowiedzialnych w zakresie edukacji, rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia.

„Vetbus” wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego oraz współpracy edukacji z rynkiem pracy w krajach partnerów projektu. W ramach Vetbusa odbyto cykliczne wizyty studyjne w Hiszpanii, Rumunii, Polsce, Norwegii oraz we Włoszech.

„Mazowiecka Akademia Kompetencji” zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze kompetencji językowych oraz cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ na terenie województwa mazowieckiego.

„Strategia w biznesie – doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Kujawsko-Pomorskiego” wzmocnienie potencjału adaptacyjnego mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój zarządzania strategicznego przy wsparciu partnerów społecznych.

„Równość szans w biznesie - praktyczne narzędzia” promowanie równości szans kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych i zwiększeniu uczestnictwa kobiet w procesach decyzji ekonomicznych.

„Platforma Funduszy Europejskich Pracodawców RP” zwiększenie efektywności realizowania zadań przez Pracodawców RP. Dzięki platformie stworzono rekomendacje praktycznych rozwiązań, a także opiniowano kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem i tematyką funduszy europejskich