Organizacje międzynarodowe

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej współpracują z partnerami z całego świata uczestnicząc w pracach wielu organizacji międzynarodowych i rozwijając kontakty dwustronne. Jesteśmy członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i wielu innych.