Kompas ESG - old.pracodawcyrp.pl

Kompas ESG

Strategiczny program Pracodawców RP i Forbes Polska

ESG – Środowisko, Ład Korporacyjny, Społeczna Odpowiedzialność to niewątpliwie najważniejszy temat naszych czasów. To kryteria, wskaźniki i wytyczne, które będą stanowiły przyszłość każdego pracodawcy i przedsiębiorcy. Kompas ESG to strategiczny projekt Forbes Polska oraz Pracodawców RP, który służy upowszechnianiu wśród polskich przedsiębiorstw wiedzy na temat czynników ESG. Stworzona platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomaga biznesowi w rozwijaniu kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Partnerem Strategicznym Kompasu ESG jest ORLEN.