Reprezentują nas

Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – Piotr Kamiński

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia – Andrzej Mądrala

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia – Małgorzata Gałązka-Sobotka

Rada Rynku Pracy – Barbara Juśkiewicz-Swaczyna

Rada Ochrony Pracy – Rafał Hrynyk

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Kosiński

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Mateusz Palian

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Andrzej M.Fal

Rada Statystyki – Franciszek Kubiczek