Raport Pracodawców RP – „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”

Pracodawcy RP we współpracy z ekspertami i profesjonalistami medycznymi, rozpoczęli dyskusję na temat konieczności i opłacalności inwestowania w profilaktykę zdrowotną. 

W odpowiedzi na potrzebę budowania społecznej odpowiedzialności za nasze zdrowie stworzyliśmy raport „PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA”, który zawiera przegląd aktualnie realizowanej profilaktyki w systemie ochrony zdrowia oraz rekomendacje dotyczące poprawy wykorzystania profilaktyki i wczesnej diagnostyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, co w dłuższej perspektywie czasowej zapewne przełoży się na sprawne funkcjonowanie i rozwój naszego państwa.

W przygotowanym dokumencie staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo żyli jak najdłużej i w dobrym zdrowiu, w jaki sposób państwo powinno pomagać nam w dbaniu o nasze zdrowie oraz jak najlepiej realizować działania profilaktyczne i wczesną diagnostykę.

Raport wykorzystuje wiedzę specjalistyczną i nie mógłby powstać bez merytorycznego wkładu i wsparcia uznanych ekspertów.

Do współpracy zaprosiliśmy:

 • Panią dr n. med. Beatę Jagielską, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej,
 • Panią dr hab. n. med. Agnieszkę Mastalerz-Migas, Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • Panią prof. dr hab. n. med. Jolantę Walusiak-Skorupę, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera,
 • Pana prof. dr. hab. n. med. Adama Antczaka, Kierownika Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Pana prof. dr. hab. n. med. Mariusza Bidzińskiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
 • Pana prof. dr. hab. n. med. Przemysława Mitkowskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 • Pana prof. dr. hab. n. med. Jarosława Pinkasa, Konsultanta Krajowego ds. zdrowia publicznego,
 • Pana dr. n. med. Piotra Warczyńskiego, Eksperta Pracodawców RP.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.

***

Raport „PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SYSTEMIE OCHRONY ZROWIA” został oficjalnie zaprezentowany podczas panelu Pracodawców RP: „Profilaktyka – świadome zarządzanie zdrowiem”, który odbył się w ramach konferencji „Post Scriptum – Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022”.

Dyskusję moderował redaktor Michał Dobrołowicz, a prelegentami byli:

 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • Prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera,
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Instytutu Badawczego,
 • Michał Rybak – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Lux Med,
 • Dr n. przyr. Andrzej Mądrala – Członek Rady Pracodawców RP,
 • Dr n. med. Piotr Warczyński – Ekspert Pracodawców RP.

Relacja z panelu dostępna jest poniżej:***

Partnerzy projektu:

PLATFORMA FARMACEUTYCZNA PRACODAWCÓW RP