Raport legislacyjny "7 zasad stanowienia prawa w Polsce"

Już po raz szósty prezentujemy raport na temat jakości procesu stanowienia prawa w Polsce. Podsumowaliśmy w nim oraz dokonaliśmy oceny jakości tworzenia prawa w naszym kraju w okresie od czerwca 2022 roku do maja 2023 roku. Tegoroczna publikacja jest jednak nieco inna niż wcześniejsze edycje. W poprzednich raportach przede wszystkim wskazywaliśmy na grzechy procesu legislacyjnego.

W tej edycji przypominamy – pozornie powszechnie znane, ale wciąż pomijane – zasady, które powinny kształtować proces legislacyjny:

  • przestrzeganie obowiązujących procedur,
  • oparcie rozwiązań legislacyjnych o uprzednie fachowo przeprowadzone analizy skutków regulacji,
  • skuteczne przeciwdziałanie nadmiernej i nieuzasadnionej niestabilności prawa,
  • konieczność równoważenia nakładanych na przedsiębiorców oraz innych adresatów prawa nowych obowiązków redukcją tych, które dotąd obowiązywały,
  • prowadzenie rzetelnego dialogu z partnerami społecznymi,
  • transparentność procesu legislacyjnego,
  • postrzeganie prawodawstwa jako procesu, który trzeba należycie zaplanować i którym trzeba zarządzać.

W raporcie przypominamy treść tych zasad oraz oceniamy praktykę legislacyjną przez ich pryzmat. Dostrzegamy i doceniamy pozytywne przykłady, kiedy projektodawcy, a także legislatorzy starają się przygotować oraz procedować projekt w sposób zgodny z zasadami poprawnej legislacji. Nie możemy jednak nie zauważyć, że znacznie więcej jest przykładów negatywnych – świat legislacji, to nadal świat wielu grzechów. 

LINK DO RAPORTU: TUTAJ

NAGRANIE DEBATY: TUTAJ