Punkt widzenia Pracodawców RP - Sytuacja Kobiet na rynku pracy

Opracowanie zostało przygotowane przez Grupę Roboczą „Rynek pracy, edukacja zawodowa, dialog społeczny”, powołaną w ramach Zespołu Doradców Prezesa Pracodawców RP w tym w szczególności dr hab. Agnieszkę Chłoń-Domińczak, Karolinę Wójcik i dr. Marka Szczepańskiego.

Materiał przedstawia kluczowe aspekty sytuacji kobiet i luki płci, w tym na rynku pracy w wymiarze m.in.: aktywności oraz bierności zawodowej, aktywności edukacyjnej, a także uczenia się przez całe życie, emerytur, jak również w szerszym kontekście oceny luki płci dokonywanej przez World Economic Forum.

Autorzy materiału starali się koncentrować na kwestiach kluczowych z punktu widzenia organizacji zrzeszającej ponad 12 tys. przedsiębiorców oraz jej poszczególnych członków.

Adresatami przedstawionych propozycji i rekomendacji są władze publiczne oraz członkowie Pracodawców RP.


Cały raport dostępny jest TUTAJ.