Zawodowo Zaszczepieni

Pracodawcy RP są organizatorem projektu edukacyjnego: „Zawodowo Zaszczepieni” skierowanego do szerokiego grona odbiorców. 

Patroni honorowi:


Celem kampanii jest odbudowa zaufania do wartości szczepień, poprawa wyszczepialności wśród pracowników, w tym zarówno pracowników medycznych, jak również innych grup zawodowych. Projekt nakierowany jest na wzmocnienie świadomości i odpowiedzialności w obszarze wyzwań zdrowotnych nie tylko pracodawców, ale i pracowników; odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.

Szczepienia prowadzone w populacji dorosłych aktywnych zawodowo są interwencją nie tylko efektywną kosztowo, ale również przynoszącą wymierne korzyści związane z oszczędnościami, zarówno dla pracodawców, jak i społeczeństwa jako całości. Badania i analizy statystyczne wykazały, że absencja wśród pracowników zaszczepionych była co najmniej 2-krotnie niższa niż wśród pracowników niezaszczepionych1.

We współpracy z profesjonalistami medycznymi, administracją rządową, decydentami oraz pracodawcami chcemy głośno mówić, że profilaktyka szczepionkowa ma sens. Chcemy również z pomocą ekspertów wypracować stosowne rekomendacje w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących standardów zalecanych szczepień pracowników – mówi Dr Andrzej Mądrala, Członek Rady Pracodawców RP.

Przygotowanie i wprowadzenie programu szczepień pracowników w ramach projektu edukacyjnego „Zawodowo Zaszczepieni” zapewni bezpieczeństwo nie tylko pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych, ale również pacjentów oraz otoczenia pracowników. Przyczyni się do znaczącego zmniejszenia absencji zawodowej, uniknięcia kosztów zastępstwa na stanowiskach, poprawy (utrzymania) wydajności pracy, uniknięcia kosztów reorganizacji w pracy, a przede wszystkim poprawy satysfakcji samych pracowników. Ponadto pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów medycznych i farmaceutycznych, kosztów leczenia lub rehabilitacji w przypadku powikłań, zredukuje ryzyko transmisji wirusa na członków rodziny, pozwoli uniknąć redukcji wynagrodzenia w czasie zwolnienia chorobowego i wreszcie – poprawi wizerunek firmy poprzez dbałość o warunki socjalno-zdrowotne i oferowanie dodatkowych korzyści – w tym korzyści zdrowotnych. 


***


W ramach projektu Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem profesjonalistów medycznych wypracowali stosowne rekomendacje w zakresie szczepień pracowniczych z podziałem na poszczególne grupy zawodowe.

Projekt został oficjalnie zainaugurowany podczas panelu w ramach X Konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2021. 


Rekomendacje są dostępne tutaj.


Więcej informacji na temat projektu:

Beata Rorant: b.rorant@pracodawcyrp.pl

Daria Dzieniszewska-Smaza: d.dzieniszewska@pracodawcyrp.pl

Pracodawcy w grupie ryzyka, czyli jak skutecznie ograniczać ekonomiczne konsekwencje grypy, Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej, Warszawa 2014.

Partnerzy projektu:


Powrót