Patrycja Mstowska w Radzie Rynku Pracy

Patrycja Mstowska, ekspertka Pracodawców RP została powołana do Rady Rynku Pracy na lata 2024 – 2027. Jest doświadczoną specjalistką w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Pełni funkcję wiceprezeski Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia oraz wiceprzewodniczącej Sekcji Agencji Opieki.

Utrzymuje współpracę z instytucjami i organizacjami na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym z Komisją Europejską. Jako cel swojej misji w Radzie Rynku Pracy stawia kształtowanie przyszłości rynku pracy jako dobrze zorganizowanego obszaru wolnego od nadużyć. Jej zaangażowanie w prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi podkreśla kompleksowe podejście do branży HR.