KobieTA – rzeczywistość bez grama pudru. Spotkanie kobiet w Pracodawcach RP

6 marca w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie zorganizowane przez Pracodawców RP oraz Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, podczas którego omówione zostały kwestie zatrudnienia kobiet, luki płacowej oraz roli kobiet w biznesie. Dyskusję moderowała red. naczelna Forbes Women Polska Aleksandra Karasińska.